Akıllı Param Fon Sepeti Yatırım Fonu

FON KODU: FFP

KURUCU VE YÖNETİCİ: QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YILLIK YÖNETİM ÜCRETİ: %1

KARŞILAŞTIRMA EŞİK DEĞERİ: KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

ALIM-SATIM YERLERİ: QNB Finansbank, TEFAS'a üye tüm banka ve aracı kurumlar

ALIM-SATIM ESASLARI: BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nin açık olduğu günlerde saat 13.00'den (yarım günlerde 10:00'dan) önce verilen talimatlar 1 iş günü, diğer zamanlarda verilen talimatlar 2 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir.

YATIRIM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.

Sepet içerisinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler (ör. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa verileri), piyasa verileri (ör. döviz kurları), finansal modeller (ör. Auto Regressive), teknik analiz indikatörleri (ör. Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Ayrışması) ve istatistiksel modeller (ör. standart sapma) kullanılır. Yapay zeka tabanlı modelin önerileri doğrultusunda sepet portföy oluşturulur. Aylık periyotlarda model yeniden çalıştırılır ve portföy güncellenir.