Akıllı Param Fon Sepeti Yatırım Fonları

FON KODU: FFP

KURUCU VE YÖNETİCİ: QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.

YILLIK YÖNETİM ÜCRETİ: %1

KARŞILAŞTIRMA EŞİK DEĞERİ: KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL Endeksi

ALIM-SATIM YERLERİ: QNB Finansbank, TEFAS'a üye tüm banka ve aracı kurumlar

VALÖRLER: Alış Valörü T+1, Satış Valörü T+2

ALIM-SATIM ESASLARI: BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nin açık olduğu günlerde saat 13.00'den (yarım günlerde 10:00'dan) önce verilen talimatlar 1 iş günü, diğer zamanlarda verilen talimatlar 2 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir.

YATIRIM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; diğer fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında ağırlıklı olarak QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu ve yöneticisi olduğu yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak suretiyle orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.

 

FON KODU: MJB

KURUCU VE YÖNETİCİ: Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.

YILLIK YÖNETİM ÜCRETİ: %2

KARŞILAŞTIRMA EŞİK DEĞERİ: %65 Bloomberg World Large&Mid Cap Price Return Index (WORLD Index)%25 BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı Getiri Endeksi%10 BIST - KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

ALIM-SATIM YERLERİ: Aktifbank, TEFAS'a üye tüm banka ve aracı kurumlar

VALÖRLER: Alış Valörü T+1, Satış Valörü T+3

ALIM-SATIM ESASLARI: Yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada gerçekleşmektedir.

YATIRIM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; diğer fonların ve global borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fon stratejisi kapsamında orta-uzun vadede USD mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.

 

FON KODU: AAS

KURUCU VE YÖNETİCİ: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.

YILLIK YÖNETİM ÜCRETİ: %1,5

KARŞILAŞTIRMA EŞİK DEĞERİ: BIST-KYD Repo Net

ALIM-SATIM YERLERİ: TEFAS'a üye tüm banka ve aracı kurumlar

VALÖRLER: Alış Valörü T+1, Satış Valörü T+2

ALIM-SATIM ESASLARI: BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nin açık olduğu günlerde saat 13.00'den (yarım günlerde 10:00'dan) önce verilen talimatlar 1 iş günü, diğer zamanlarda verilen talimatlar 2 iş günü içerisinde gerçekleşmektedir.

YATIRIM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; Türkiye ve global fonların ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri elde edilmesi hedeflenir.

 

FON KODU: MTS

KURUCU VE YÖNETİCİ: Aktif Portföy Yönetimi A.Ş.

YILLIK YÖNETİM ÜCRETİ: %2,25

KARŞILAŞTIRMA EŞİK DEĞERİ: %40 BCOMAGTR Index (Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Endeksi) + %25 W1SGITRD Index (Dow Jones Sustainability World Total Return Index Endeksi) + %20 BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi + %10 BIST Gıda, İçecek Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi

ALIM-SATIM YERLERİ: TEFAS'a üye tüm banka ve aracı kurumlar

VALÖRLER: Alış Valörü T+1, Satış Valörü T+3

ALIM-SATIM ESASLARI: BIST yurt içi piyasa olarak BIST Pay Piyasası; yurt dışı piyasa olarak New York Stock Exchange (ABD), NASDAQ (ABD), Frankfurt Stock Exchange (Almanya) ve London Stock Exchange (İngiltere) piyasalarının açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verdikleri talimatlar, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş günü yerine getirilir.

YATIRIM STRATEJİSİ: Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak; tarım, tarım emtia ve sürdürebilirlik, sürdürülebilir kalkınmanın 17 hedefine uygun (temiz enerji, su başta olmak üzere) temalarına yatırım yapan yerli yatırım fonları ile yerli ve yabancı borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. BIST Gıda Getiri Endeksi, Bloomberg Agriculture Subindex Total Return Index (Bloomberg Tarım Alt Getiri Endeksi), BIST Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi ve Dow Jones Sustainability World Total Return Index (Dow Jones Dünya Sürdürülebilirlik Getiri Endeksi) bileşenlerinden oluşan karşılaştırma ölçütünün üzerinde getiri kaydetmektir.

 

TÜM FON SEPETLERİ İÇİN YAPAY ZEKA MODELİ: Tüm fon sepetlerinde sepet içinde yatırım yapılacak fonların seçilmesi ve ağırlıklarının belirlenmesi sürecinde yapay zeka tabanlı portföy değerlendirme modelinin çıktıları baz alınır. Yapay zeka tabanlı model kapsamında, fonlara dair ileri dönük getiri beklentileri oluşturulurken; varlıkların geçmiş fiyatları, makro ekonomik veriler (ör. gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin borsa verileri), piyasa verileri (ör. döviz kurları), finansal modeller (ör. Auto Regressive), teknik analiz indikatörleri (ör. Hareketli Ortalamaların Yakınsaması / Ayrışması) ve istatistiksel modeller (ör. standart sapma) kullanılır. Yapay zeka tabanlı modelin önerileri doğrultusunda sepet portföy oluşturulur. Aylık periyotlarda model yeniden çalıştırılır ve portföy güncellenir.